obr_nadpis
RAKON spol. s r.o.
Výroba a prodej výrobků z plechu
ISO 9001
ÚČETNICTVÍ A MZDY


Vedení účetnictví a daňové evidence

 • zpracování účetních dokladů
 • kontrola účetních dokladů
 • vyhotovení účetní závěrky (rozvaha a výkaz zisků a ztrát, cash flow)
 • statistické výkazy
 • evidence hmotného a nehmotného majetku
 • digitalizace a uložení potřebných dokumentů k archivaci
 • Komplexní zpracování mezd

 • komplexní zpracování mzdové agendy
 • oznámení o nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání
 • evidenční listy důchodového pojištění
 • měsíční vyúčtování pro správy sociálního pojištění a zdravotních pojišťoven
 • zastupování při jednáních a kontrolách na správách soc. pojištění a zdrav. pojišťoven
 • roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • přiznání k dani ze závislé činnosti a srážkové dani
 • statistické výkazy
 • personální poradenství
 • Zajišťujeme kompletní zpracování mezd včetně všech souvisejících úkonů, tj. výpočet mezd a odvodů, veškerou komunikaci s orgány státní správy SSZ, FÚ, ZP, zastupování při kontrolách, výpočet daní a pojištění, zúčtování daní, roční vyúčtování srážkové daně, tisk diskrétních výplatních pásek, vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, evidenční listy důchodového pojištění, odevzdání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, atd.

  Ekonomické poradenství

 • příprava výkazů a podnikatelských záměrů pro získání úvěru u banky
 • tvorba Cash-flow
 • ekonomické ukazatele společnosti
 • projekce hospodářského vývoje společnosti
 • návratnost investic
 • měsíční výkazy dle potřeb klienta

 • Daň z příjmu právnických a fyzických osob

 • průběžné aktivní daňové poradenství k optimalizaci daně
 • zpracování daňového přiznání
 • možnost daňového odkladu v souvislosti se zpracováním přiznání
 • jednání s finančními úřady a zastupování při kontrolách správce daně
 • zpracování ročních přehledů pro správu sociálních zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny
 • digitalizace a uložení povinných dokumentů na Obchodním či jiném rejstříku
 • Daň z přidané hodnoty

 • zpracování daňového přiznání
 • kontrola uplatněných odpočtů, kontrola sazeb DPH na výstupu
 • žádosti o vrácení daně z EU
 • Silniční daň

 • zpracování daňového přiznání
 • avíza o platbě záloh
 • Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

 • zpracování daňového přiznání
 • Daň z nemovitosti a daň z převodu nemovitosti

 • zpracování daňového přiznání
 • avíza o platbě záloh


 • uložení písemností
 • vypracování skartačního plánu
 • doprava, skenování, skartace


 • digitalizace potřebných listin
 • zaslání na obchodní rejstřík

  • RAKON spol. s r.o.
   Erbenova 404
   460 08 Liberec 8

   Tel: 485 150 106
   Fax: 485 150 106
   Mobil: 602 861 852

   IČO: 25476441
   DIČ: CZ25476441

   Ing.Veronika Konopíková (v.konopikova@rakon.cz)